Kaitumälven

Almänn beskrivning
Kaitumälven är en väldigt vacker älv. Med norra Europas bästa harrvatten vid Tjuonajokk, med de berömda harrströmmarna Tjirtjam som drar långväga gäster varje år. Från Tjirtjam strömmarna och uppåt råkar man ävan på stora mängder Röding. Mellan Tjuonajokk och Byn Killinge hyser älven ett mycket bra vatten för stor Öring.från Killinge-fallet och ner till förgreningen där älven rinner ut i Kalixälven finns det stora chanser till bataljer med Laxen. Laxen blir inte så storvuxen i Kaitumälven. Medelvikten ligger mellan 3-5 kilo men ack så stridbar. Älven är i mitt tycke den bästa älven för flugfiske i norra Sverige, lättvadad på de flesta sträckor

Vägbeskrivning
Kaitumälvens nedre del från Killinge och ner till Förgreningen där älven rinner ut i Kalixälv når du genom att ta vänster i byn Skaulo där en grusväg tar dig ända upp till Killinge. Från Storforsen och neråt följer älven vägen och du kan prova där du känner för. Kaitumälvens övre delar Tjuonajokk och Tjirtjam når du lättast med fjällflyget.

Fiskekort
Killingi byaområde
www.kaitumalven.nu >>
www.fiskekort.se >>

Neitisuando området (byavattenområde)
Kontaktperson: Merja Hallonen 070-3525607
ICA Dyrlinds Skaulo 0970-500 66
Länsstyrelsens fiskekort (fjällen och del av nedre Kaitumälv)
Länsstyrelsen >>
Köp gällivarekortet online >>
Turistbyrån 0970-166 60

Kända fiskeplatser
Neitisuando, Killingefallet, Tjuonajokk, Tjirtjam, Kukkak, Taivek

Boende/Logi
Finns möjligheter att tälta eller ha husvagn. Killinge samfällighetsförening håller ordnat längs älven med eldstäder och även utedass. I Skaulo finns stugor att hyra samt i byn Killinge och i Lappesuando som ligger vi bron där Kalixälven rinner. Kontakta Lappesuando turist AB, Killinge Turist AB eller prata med turistbyrån i Gällivare. Kontakta Tjuonajokk Vildmarkskamp för information om logi i Tjuonajokk