Bestånden ökar där metoden används

Flertalet undersökningar visar att överlevnadsprocenten på fisk som återutsätts ligger på över 95%. Detta kräver givetvis att man hanterar fisken på ett riktigt sätt när man återutsätter den.Min erfarenhet är att sportfiskare som gör detta också är duktiga på denna hantering.

 

Kommentar till skribenterna som menar att sportfiskad fisk ska dödas.

Läs mer  http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.aspx?ArticleID=7894961