Laxen är värd mer än den kostar

LAXÄr rubriken på ännu en artikel om östersjölaxens värde och välbefinnande. Där skrivs bland annat att ”östersjöns vildlaxbestånd till största del härstammar från svenska vattendrag”. Därför tycker jag att Sverige måste ta ett större ansvar när det gäller östersjölaxens fortsatta överlevnad. De skriver vidare att ”Det mest rimliga vore att börja med att upphäva Sveriges permanenta undantag från EU:s dioxinregler och genomföra konkreta åtgärder som gör att fisken på sikt återigen kan bli tjänlig som livsmedel.” Jag tycker detta är ett riktigt stort problem, dessutom så finns det företag som illegalt exporterar dessa laxar vidare till ovetande fransmän som glatt finäter denna giftiga fisk på fina restaurange .

Läs artikeln här