Hjälp den vilda Kalixälvslaxen att vandra hem

Den vilda laxen i Kalix Älv är en fantastisk naturresurs. Med rätt förvaltning
kan Norrbotten få ett sportfiske efter lax i världsklass och samtidigt säkra
överlevnaden av en unik och genetiskt värdefull laxstam. Till glädje för alla
naturvänner i norra Europa och för lokala yrkes-, fritids- och sportfiskare,
men också som ett kraftfullt dragplåster för fisketurister från när och fjärran.

Kalix Älv ekonomisk förening startar därför en laxfond med det långsiktiga
målet att bidra till en hållbar förvaltning av den vilda laxen i Kalix älv.
Fonden som har föreningen som huvudman samlar in pengar från
privatpersoner, företag och organisationer. Medlen används sedan
oavkortat som ersättning till kustfiskare i älvmynningen som frivilligt
avstår en del av sitt fiske så att fler laxar kan stiga upp i älven och leka.

På ett antal platser i världen har man goda erfarenheter av laxförvaltning
med frivillig inlösen av fasta fisken. I vårt närområde har man gjort så
i Kåge och Byske älvar.

Lämna ett bidrag till Laxfonden
Genom att stödja laxfonden bidrar Du till att säkra överlevnaden för laxen i
Kalix älv. Du bidrar också till ett ännu mer högklassigt fritidsfiske för
många Norrbottningar. På sikt stärker det turistnäringen i länet och
kommer att bidra till att göra vår region känd i omvärlden för sin
fina vilda laxstam.

Hemsida: www.svenskafiskevatten.se/kalixlaxfond
Laxfondens BG-nr 743-2693