Frukten av god fiskevård

FiskevårdEn metod av fiskevård som visat sig vara effektiv är Hartijokimetoden. Det är Nilivaara sportfiskeklubb som utvecklat den numera berömda metoden att restaurera lekbottnar för främst havsöringen. Nu ser man tecken på att metoden gett positiva resultat.

 

Läs mer i NSD

 

Läs mer om metoden på Nilivaara sportfiskeklubb